Visie

UMA Consultancy,

omdat het ook anders kan.

 

Visie


De kwaliteit van managers en medewerkers vormt de belangrijkste sleutel tot succes van een organisatie. Hun bijdrage aan de strategische doelen, de wijze waarop zij samenwerken, maar ook hun persoonlijke effectiviteit en werkplezier bepalen in belangrijke mate de continuïteit van de organisatie.

In haar dienstverlening en advisering streeft Uma Consultancy er naar deze kwaliteit te verhogen naar een optimale afstemming tussen structuur en cultuur, strategie en processen, de stijl van leidinggeven en het functioneren van de medewerkers. Ook de (gewenste) positie in de markt is een factor die mede bepalend is voor de vorm en inhoud van de dienstverlening. In samenwerking met U, de  klant, komen we tot een oplossingsgerichte aanpak van de vragen en tot concrete en meetbare resultaten.

Kenmerkend voor Uma Consultancy is oprechte aandacht voor mensen in de context van hun werksituatie. Het optimaal benutten van competenties en het werkplezier zijn belangrijke ijkpunten voor succes.Uma Consultancy kent geen standaard-aanpak, maar werkt op basis van uw specifieke wensen en behoeften.